Hiếu Từ Chúc Thọ Cha Mẹ – Đức Quảng

HIẾU TỪ CHÚC THỌ

–        Nammô tận thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh (lễ)

–        Nammô Bổn sư Thích Ca Mưu ni Phật tác đại chứng minh (lễ)

–        Nammô Vu Lan duyên khởi Mục Kiền Liên Bồ tát tác đại chứng minh (lễ)

 

Quỳ xuống  nâng phẩm vật ngang mày – Hiếu chủ dâng lời chúc thọ):

 

Kính bái bạch song thân ngày Vu Lan Thắng hội.

Trước Phật đài xin sám hối những mê lầm

Nào những loạn ý, rối chân tâm

Làm buồn khổ mẹ cha biết bao điều sai quấy.

 

Ân chín tháng cưu mang dường non Thái

Nghĩa sinh thành dưỡng dục tợ trời cao

Một đời vì con trải bao khó nhọc lao đao

Những khi  ấm lạnh nửa đêm – cha mẹ nhìn trời cao khấn nguyện.

 

Nguyện cho con tôi đêm nay qua cơn bệnh

Nếu có đau khổ gì xin nguyện gánh mình tôi

Xin cho con ăn no, chóng lớn được an vui

Dù chịu đựng đớn đau  đành phó  mặc.

 

Cha ngậm đắng nuốt cay giữa dòng đời cay nghiệt

Mẹ sương gió tảo tần mải miết nặng lòng lo.

Chỗ ướt mẹ nằm, nơi khô ráo đặt con thơ

Đưa cánh võng ầu ơ cho đến khi  con vào giấc điệp.

 

Trẻ càng lớn khôn càng mong đời con tươi đẹp

Dẫu cha mẹ chóng già héo hắt với thời gian

Luôn rộn ràng trước cửa đợi trường tan

Con lỡ dại  mẹ cha bao sầu thảm

 

Dù con bị tật nguyền – dù đời con hôn ám

Hoặc khi vấp ngã trên đường, hoặc viễn xứ tha phương

Hãy  nhớ rằng lúc nào mẹ cha cũng rộng tình thương

Dang tay đón con thơ quay về lại.

 

Dẫu cả thiên hạ ruồng bỏ con, xin  đừng ngại

Dẫu ngoài trời giông gió bão bùng – không chỗ dừng chân

Hãy về đây  mái ấm của tình thân

Là cha mẹ  chở che vô điều kiện

 

Nhìn thấy con trưởng thành đà mãn nguyện

Mẹ cha  trăm tuổi già vẫn lo con tám mươi.

Mưa trên cao mưa tràn ngập biển khơi

Tình cha mẹ hy sinh  không lấy gì so sánh.

 

Thế mà khi lớn khôn như chim trời tung cánh

Mỗi lúc một lơi dần vòng tay của mẹ cha

Lo gia đình, theo sự nghiệp cao xa

Đâu còn nhớ ơn sâu dày tình quyến thuộc

 

Đức Phật dạy dù đem thân làm đuốc

Cháy ngàn đời trăm kiếp báo ân dày

Vai cõng cha, cõng mẹ – đi khắp thế gian này

Vẫn chưa thể đáp đền ân cha mẹ.

 

Nghe đến đây lòng chúng con run sợ

Biết bao lần làm buồn khổ song thân

Cúi đầu xin  Phật lực  thánh hiền tăng

Dạy con cách báo đền – khi cha mẹ còn tại thế .

 

Ngày hôm nay chư Tăng mừng khánh tuế

Khắp mười phương oai lực khiếp quỷ thần

Triệt U minh  cứu độ khắp tình thân

Gương hiếu thánh Mục Kiền Liên  chói rạng.

 

Chúng con thành tâm chúc thọ

Dâng lên hai đấng sinh thành

Một  tấm lòng qua phẩm vật nhỏ nhoi

Xin mẹ cha nhận lấy và tha thứ cho chúng con

Như biết bao lần mẹ cha đều tha thứ.

 

Ngày hôm nay

Còn những người con xa xôi chưa về kịp

Cha mẹ cũng đừng buồn vì cảm biết tương thông

Bởi nhiều khi thuyền chướng ngược giữa dòng

Nên tâm nguyện hiếu ân càng thôi thúc.

 

Chúng con đê đầu dâng lời  kính chúc

Cầu mẹ cha  Phúc Thọ tợ Nam San

Bốn mùa  thân  tâm tự tại  bình an

Nương Tam Bảo  phát bồ đề tâm cầu giải thoát.

 

Nammô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, tạc đại chứng minh cho chúng con trượng thừa oai đức.

(Các con dâng lễ phẩm lên cha mẹ, đảnh lễ và từ từ lui ra.)

 

 

Đức Quảng Kính đề

Bài khác nên xem

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Ni Sư Tn Như Hiệp

ducquang

Chúng Quỳnh Lâm – Trại HL Vạn Hạnh VII Phân Ưu

Người Áo Lam

BHD GĐPT Việt Nam Hải Ngoại Chúc Xuân

ducquang