GĐPT Lâm Đồng: Khoá tu bát quan trai lần 2

Ngày 02/11/2013 tại Vĩnh Minh Tự Viện, BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức khóa Tu bát quan trai lần thứ 2 cho Huynh trưởng và đoàn sinh Đoàn Thanh.

Về tham dự có Anh Quảng Tín Đại diện BHD.GĐPT tại Miền Khuông Việt, Chị Tâm Mậu Q.Trưởng ban, Hội đồng cấp Tấn, các thành viên BHD và 120 huynh trưởng và đoàn sinh đoàn Thanh.

Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN, Viên chủ Vĩnh Minh đã truyền giới cho các giới tử. Trong đợt Tu bát quan trai lần này đã được Thượng Tọa pháp thoại với ý của Kinh Thủ Lăng Nghiêm , đồng thời nhắc nhở người Huynh trưởng GĐPT phải cố gắng Tu Học để cải thiện bản thân, chăm lo cho các em và xây dựng tổ chức .

VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

BHD Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang đảnh lễ giác linh Hòa thượng viện chủ chùa Từ Nhãn

Tâm Lễ

GĐPT Đức Hưng: Hoạt động từ thiện tại tỉnh Quảng Nam

nhuanphap

Đệ Nhị Thập Chu Niên – GĐPT Đức Tâm

phuocthanh