GĐPT Lâm Đồng: Khoá tu bát quan trai lần 2

Ngày 02/11/2013 tại Vĩnh Minh Tự Viện, BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức khóa Tu bát quan trai lần thứ 2 cho Huynh trưởng và đoàn sinh Đoàn Thanh.

Về tham dự có Anh Quảng Tín Đại diện BHD.GĐPT tại Miền Khuông Việt, Chị Tâm Mậu Q.Trưởng ban, Hội đồng cấp Tấn, các thành viên BHD và 120 huynh trưởng và đoàn sinh đoàn Thanh.

Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN, Viên chủ Vĩnh Minh đã truyền giới cho các giới tử. Trong đợt Tu bát quan trai lần này đã được Thượng Tọa pháp thoại với ý của Kinh Thủ Lăng Nghiêm , đồng thời nhắc nhở người Huynh trưởng GĐPT phải cố gắng Tu Học để cải thiện bản thân, chăm lo cho các em và xây dựng tổ chức .

VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

GĐPT Từ Ân (Cam Ranh) tổ chức Trại Tất Đạt Đa – PL.2559.

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Hoà sinh hoạt đầu năm Nhâm Dần – 2022

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Hà – BHD GĐPT Bình Thuận, tổ chức Lễ ra mắt Ngành Thanh và Phát Nguyện đeo Hoa Sen

phuocthanh