GĐPT Đồng Nai kiến lập Đàn tràng Hiệp kỵ – năm 2020

Trong chương trình Lễ Hiệp kỵ của Gia Đình Phật Tử Đồng Nai, vào lúc 17g00 ngày 14/11/2020, Khóa lễ cầu siêu Chư giác linh ân sư, chơn linh tiền bối hữu công và Lam viên quá cố.

Lễ tưởng niệm sẽ được cử hành vào sáng ngày 15/11/2020.

Tin và hình ảnh: BHD.GĐPT Đồng Nai

Bài khác nên xem

TS Vạn Hạnh VI, Chúng Quỳnh Lâm 1 Bình Định – Thành Kính Phân Ưu

Linh Nguyên

GĐPT Thanh Sơn (Cam Ranh) cử hành Lễ Báo ân – Báo hiếu.

Huệ Quang GĐPTVN

Góp Sức Thành Tựu Pháp Hội Thù Ân

ducquang