GĐPT Đồng Nai kiến lập Đàn tràng Hiệp kỵ – năm 2020

Trong chương trình Lễ Hiệp kỵ của Gia Đình Phật Tử Đồng Nai, vào lúc 17g00 ngày 14/11/2020, Khóa lễ cầu siêu Chư giác linh ân sư, chơn linh tiền bối hữu công và Lam viên quá cố.

Lễ tưởng niệm sẽ được cử hành vào sáng ngày 15/11/2020.

Tin và hình ảnh: BHD.GĐPT Đồng Nai

Bài khác nên xem

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ tư trang nhà GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

phuocthanh

Ban bảo trợ GĐPT Đồng Nai họp sơ kết sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2013

nhuanphap

Hình Ảnh: BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Trại Họp bạn Quảng Đức 6

phuocthanh