GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP TÍN, CẤP TẬP

z4156100431506_0209202482cf1495c2be35652885fdba
Sự thăng tiến tự thân của mỗi huynh trưởng là góp thăng tiến tổ chức và duy trì mạng mạch của GĐPTVN tiếp tục trường tồn. Tinh thần thăng tiến huynh trưởng nhắm vào 3 yếu tố thiết yếu:
– Huynh trưởng cần có khả năng và đạo đức
– Tuân kỷ luật và chịu huấn luyện
– Có bổn phận và trách nhiệm
Đây là nền tảng căn bản để tài bồi phẩm hạnh, dày thêm hạnh nguyện, tinh tấn trung kiên, gánh vác trách nhiệm bằng tinh thần phát tâm lập nguyện, kế thừa sự nghiệp nhà lam.
Thừa ủy nhiệm của BHDTƯ.GĐPTVN về việc ủy quyền tổ chức lễ thọ cấp tín cho các huynhh trưởng tân thăng năm 2022.
Vào lúc 6 giờ ngày 02/3/2023 tại chánh điện chùa Thiên Quang, Ban Hướng Dẫn GĐPT BRVT đã tổ chức lễ thọ cấp Tín cho 3 huynh trưởng tân thăng và thọ cấp Tập cho 4 huynh trưởng được dự vào hàng huynh trưởng chính thức của GĐPTVN.
Buổi lễ đã được tổ chức rất trang nghiêm trọng thể trong sự thanh tịnh, an lạc của một buổi sớm nơi chốn thiền môn
Thượng tọa Thích Thiên Thuận trụ trì chùa Thiên Quang, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTBRVT đã quang lâm chứng minh, anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên trưởng BHD GĐPTBRVT đã thân lâm chủ tọa cùng với sự hiện diện của hai anh chị Phó trưởng BHD, quý anh chị thành viên BHD, HĐ HTr cấp Tấn, Tín, Tập.
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh các huynh trưởng tân thăng sau khi đã nghe tuyên đọc về bổn phận, nhiệm vụ , quyền hạn của người huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập và phút tự vấn khẳng định sẵn sàng kham nhẫn thọ nhận sứ mệnh mà tổ chức sắp giao phó đã quỳ trước đại hùng bửu điện dưới sự chứng minh của ba ngôi Tam Bảo, sự chứng tri của huynh trưởng đại diện cho tổ chức GĐPTVN, cùng tất cả huynh trưởng hiện diện để phát lời thệ nguyện nhận trách nhiệm, bổn phận trong vai trò một huynh trưởng mới được giao trọng trách.
Anh Tâm Chế đã thay mặt cho tổ chức GĐPTVN công nhận lời phát nguyện và có đôi lời nhắn nhủ các huynh trưởng tân thăng trong nhiệm vụ mới, Thượng tọa chứng minh đã ban đạo từ sách tấn tinh thần tu học của các huynh trưởng và dốc lòng phụng sự đạo pháp, phụng sự ly tưởng gđptvn.
Toàn thể huynh trưởng tân thăng đã đón nhận trách nhiệm và lắng nghe lời sách tấn trong tinh thần hoan hỷ, sẵn sàng thực hiện trách nhiệm vừa thọ nhận
Buổi lễ kết thúc lúc 8 giờ cùng ngày.
VP.BHDBRVT

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Trại Dũng liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

nhuanphap

GĐPT Cam Ranh: Khóa tu Bát Quan Trai lần 1 – năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Kỳ Viên (BHD Cam Ranh) tổ chức tổng kết Phật sự năm 2014