Đời Lam Phụng Sự – nhạc tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Mẫn LÊ VIẾT LÂM

Đêm nay nhìn trăng hạ huyền – nhớ anh nơi phương trời xa ấy mà gắng dệt xong dòng nhạc tưởng niệm anh – Hoàn thành đêm 8.7.2021 – Kính gởi về GĐPT Việt Nam tại Úc Châu.

Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

Nhạc và lời: Đức Quảng
Hòa âm: Hưng Việt
Trình bày: Viên Dung và nhóm Lam Ca GĐPT.

Bài khác nên xem

Nhạc: Bài Ca Đêm Chia tay (nhạc lửa trại)

ducquang

Nhạc: Xin Chào – Như Vinh

ducquang

Nhạc: Tưởng Niệm Yến Phi – Hằng Vang

ducquang