Đoàn ca Đồng Nam : Mầm Măng

Kính thưa Quý ACE áo Lam. Khi tiếp nhận bài ca này không thấy đề tên tác giả , có một số ACE xác định tác giả là anh Hoàng Cang? Nhiều GĐPT chọn bài này làm Đoàn ca cho Ngành Nam Oanh Vũ:

Bài khác nên xem

Thương anh Nguyên Lam

Nhạc Karaoke: Tiếng Chim Ca – Vũ Đức Sao Biển

ducquang

Nhạc Karaoke: Quy kính Phật Đà – Giác An

ducquang