Đoàn ca Đồng Nam : Mầm Măng

Kính thưa Quý ACE áo Lam. Khi tiếp nhận bài ca này không thấy đề tên tác giả , có một số ACE xác định tác giả là anh Hoàng Cang? Nhiều GĐPT chọn bài này làm Đoàn ca cho Ngành Nam Oanh Vũ:

Bài khác nên xem

Đoàn ca: Thiếu Nữ Áo Lam – Minh Kim

ducquang

Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản (5)

ducquang