Đoàn ca Đồng Nam : Mầm Măng

Kính thưa Quý ACE áo Lam. Khi tiếp nhận bài ca này không thấy đề tên tác giả , có một số ACE xác định tác giả là anh Hoàng Cang? Nhiều GĐPT chọn bài này làm Đoàn ca cho Ngành Nam Oanh Vũ:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Tâm Đức

ducquang

Nhạc: Em Là Vì Sao sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang