Chị Phó Trưởng Ban – BHD TƯ GĐPT Việt Nam thăm viếng ngành nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

??

Chiều nay, vào lúc 17h00 ngày 07.04.2013. BHD GDPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức đón tiếp chị Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng Ban – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đến thăm viếng ngành nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

 Chào mừng, đón tiếp Chị Phó Trưởng Ban- BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam có Anh, Trưởng Ban, Chị Phó Trưởng Ban, Chị Tổng Thư Ký, Chị Uỷ Viên Nghiên Huấn, quý Chị Uỷ Viên, phụ tá Uỷ Viên, toàn thể quý chị Huynh Trưởng, BHD GĐT Quảng Đức Sài Gòn.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen Trắng, Lời chào mừng của Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn “…chúng em rất sung sướng, thoả mãn, cảm động,  khi chị đến thăm chúng em, mà gần 20 năm qua từ ngày BHD Thủ Đô Sài Gòn tái sinh hoạt cho đến ngày hôm nay, BHD Trung Ương chưa một lần thăm viếng, chị đến thăm lần này là nguồn động viên cho chúng em tinh tấn dõng mãnh trong tu học, ra sức gìn giữ Tổ chức, xây dựng mái nhà Lam ngày càng vững mạnh… ”

Chị Diệu Quỳnh Dương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn đã báo cáo sĩ số Huynh Trưởng và Đoàn sinh ngành Nữ, tình hình sinh hoạt, tổ chức lễ trại và hoạt động của Đoàn Mạn Trà.

Chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung Tổng Thư Ký BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, đã trân trọng kính mời chị Phó Trưởng Ban Trung Ương ban huấn Từ “… Hôm nay Tôi đến thăm các chị, rất sung sướng và yên tâm khi nhận thấy nữ Huynh trưởng của Quảng Đức Sài Gòn, còn rất trẻ, chứng tỏ rằng Tổ chức của chúng ta đã có lực lượng kế thừa, một nghịch lý là số lượng Đoàn sinh các Đơn vị Gia Đình  rất đông mà Nữ Huynh Trưởng rất ít, chúng ta không thể trông chờ, kêu gọi mọi người đến giúp  mà mỗi chúng ta phải tự thân vận động, rèn luyện, tinh tấn, tu học để xây dựng Đoàn, Gia Đình, ngành Nữ ngày càng phát triển… ”

Hơn hai tiếng đồng hồ, chị Phó Trưởng Ban – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã tâm tình một cách cởi mở, nhắc nhở những việc nữ Huynh Trưởng cần làm và những việc cần phải sửa đổi. Buổi tiếp đón kết thúc vào lúc 19h00 cùng ngày, sau lời cảm tạ của chị Tổng Thư Ký, chị Phó Trưởng Trung Ương đã bỏ thời giờ quý báu, từ nơi xa xôi đến thăm ngành nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, kính chúc chị thân tâm thường lạc, chân cứng đá phải mềm dẫn dắt chúng em đi trọn con đường mà quý chị đã đi qua.

 VP BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

img_0981 - Upanh.com
img_0982 - Upanh.com
img_0983 - Upanh.com
img_0984 - Upanh.com
img_0985 - Upanh.com
img_0986 - Upanh.com
img_0987 - Upanh.com
img_0988 - Upanh.com
img_0989 - Upanh.com
img_0990 - Upanh.com
img_0991 - Upanh.com
img_0992 - Upanh.com
img_0996 - Upanh.com
img_0997 - Upanh.com
img_0998 - Upanh.com
img_1000 - Upanh.com
img_1001 - Upanh.com
img_1002 - Upanh.com

Bài khác nên xem

BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC THI KỂ CHUYỆN NGÀNH ĐỒNG ONLINE

Tâm Lễ

BHD GĐPT Bình Thuận tổ kết khoá liên Trại Huyền Trang 2- A Dục 10- Lộc Uyển 15

phuocthanh

Dấu Ấn Trại Vượt Bậc Nguyên Y

phuocthanh