BHD Trung Ương Kỳ Nguyện

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Nhất tâm kỳ nguyện chân linh Huynh trường cấp Dũng

 THIÊN TỊNH LÊ VĂN NGHỆ

Pháp tự Châu Quang1 A Nghe BNam mô A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Phân ưu: Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Nguyên Truyền

ducquang

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu phân ưu

Tâm Lễ

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Vãng Sinh Phật Quốc

phuocthanh