BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhất tâm hộ niệm trợ tiến hương linh Huynh Trưởng:

Đồng Ngọc – Lê Ngọc Châu

Cố PT. Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Quảng Nam 1

 BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr Cấp Dũng Minh Đăng – Lê Văn Thi từ trần

nhuanphap

Tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng Như Hòa – Võ Tấn Sáu: Lễ Di quan

Phân Ưu của BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại

datthinh