BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhất tâm hộ niệm trợ tiến hương linh Huynh Trưởng:

Đồng Ngọc – Lê Ngọc Châu

Cố PT. Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Quảng Nam 1

 BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận nguyện cầu Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh

Phân Ưu của BHD Thừa Thiên

datthinh

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang