BHD GĐPT Việt Nam tại Châu Ậu thành kính phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BHD GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

Nhất tâm cầu nguyện

Huynh Trưởng cấp Dũng

Tịnh Thuyền BỬU ĐỒNG

Nguyên Tổng Thư Ký BHD GĐPT Lâm Đồng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Thành Kính Phân ưu cùng BHD GĐPT Lâm Đồng cùng Tang quyến

Bài khác nên xem

Lễ tang Cố Huynh trưởng Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long: Lễ Phủ Kỳ, Truy tán công hạnh và Truy thăng cấp Dũng

BHD GĐPT Ninh Thuận nguyện cầu Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh

Tang lễ Cố HTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam: Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

nhuanphap