BHD GĐPT Việt Nam tại Châu Ậu thành kính phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BHD GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

Nhất tâm cầu nguyện

Huynh Trưởng cấp Dũng

Tịnh Thuyền BỬU ĐỒNG

Nguyên Tổng Thư Ký BHD GĐPT Lâm Đồng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Thành Kính Phân ưu cùng BHD GĐPT Lâm Đồng cùng Tang quyến

Bài khác nên xem

Vô cùng thương tiếc

datthinh

CÁO BẠCH: Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung Viên Tịch

nhuanphap

BHD.GĐPT Bình Định: Lễ tang cố HTr Cấp Tấn Quảng Hoa – Trần Thị Liễu

Huệ Quang GĐPTVN