BHD GĐPT Quảng Đức sinh hoạt đầu năm

BHD GĐPT Quảng Đức sinh hoạt đầu năm

Sáng nay ngày 14 tháng giêng năm Nhâm Thìn(05.02.2012), BHD GĐPT Quảng Đức tổ chức sinh hoạt đầu năm, với sự hiện diện của qúy Anh Chị Trưởng Phó ban, Ủy Viên Phụ tá  Ủy viên  Ban, đại diện các Đơn vị trực thuộc, đặc biệt năm nay có thêm BHT GĐPT Bửu Ấn. Sau phần Lễ Phật,Chào cờ,Họp BHD phiên họp đầu năm thường kỳ:

– Phổ biến các văn thư của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

– Đúc kết hoạt động của BHD trong tháng  12/2011 và tháng 1/2012, kế hoạch tháng 2/2012

– Công bố quyết định trúng cách bậc Lực năm thứ I và năm thứ III do BHD Quảng  Đức tổ chức

– Triển khai kế hoạch trại Họp bạn ngành thanh thiếu lấy tên TRÚC LÂM

sau phiên họp thường kỳ BHD Quảng  Đức,dưới sự chủ tọa của Anh Trại Trưởng  đã họp Ban Quản Trại Trúc Lâm 4, sinh hoạt đầu năm kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

VP BHD Quảng Đức

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu bát quan trai kỳ 3/2018

Tâm Lễ

BHD GĐPT Đà Nẵng công nhận chính thức GĐPT Từ Ân

Huệ Quang GĐPTVN

Trại A Nô Ma – Ni Liên Huyện Hàm Tân – BHD GĐPT Bình Thuận Trong Sóng Gió Thời Biến Loạn

nhuanphap