BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn thăm viếng các Đơn vị Gia Đình

Sáng nay ngày 02.12.2012, BHD GDPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng để kiểm điểm công tác Phật sự tháng 11.2012, đề ra kế hoạch hoạt động tháng 12.2012, mặc dù trong phiên họp này vắng mặt  Anh Phó Trưởng Ban Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng đang nằm phòng hồi sức Bịnh Viên Gia Định.

Chiều nay vào lúc 15giờ phái Đoàn BHD gồm Anh Trưởng Ban, chị  Tổng Thư Ký, Anh Phó Tổng Thư Ký, Chị Thủ quỷ đến thăm viếng Đơn vị GĐPT Thiện Hoa 3, đang sinh hoạt tại Ni Viện Huê Lâm. Tổ Đình Huê Lâm do Ni Trưởng Như Thanh khai sơn, Sư bà trước đây nguyên Vụ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông thuộc GHPGVNTN. Từ ngày mới thành lập Sư Bà rất thương yêu và tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho Gia Đình sinh hoạt, mặc dù trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều ý kiến trái ngược nhưng Ni Trưởng Trú Trì vẫn khẳng định BHT GĐPT Thiện Hoa 3 đã thay mặt Ni chúng giáo dục và khuyến khích thanh thiếu niên đến chùa, đến với đạo Phật.

GĐPT Chánh Tâm được thành lập vào năm 1971 tại Thiền Viện Huê Lâm, sau năm 1975 đổi tên GĐPT Thiện Hoa 3, Đơn vị này là một Đơn vị hiện nay có số lượng Đoàn sinh đi sinh hoạt thường xuyên và đều đặn khoảng 60 em, trong phần Huấn từ Anh Trưởng ban “…kêu gọi, động viên các Em đi sinh hoạt đều và khen ngợi các em mặc Đồng phục rất tề chỉnh nhất là các em Thiếu nữ vẫn còn đội nón lá một điều khá hiếm thấy trong sinh hoạt của các Đơn vị GĐPT Việt Nam, tán thán công đức của Bác Gia trưởng cùng BHT đã duy trì sinh hoạt như hiện nay…”

Trên đường qua Chùa Giác Sanh, phái đoàn BHD đến GĐPT Thiện Hoa 2, trước đây là GĐPT Gíac Đạt sinh hoạt với BHD GĐPT Gia Định, đến cuối thập niên 1960, Đơn vị Giác Đạt tách làm đôi, một về BHD GĐPT Gia Định lấy tên Đức Hoa tại Chùa Giác Hoa, phần còn lại về với BHD Thủ Đô Sài Gòn lấy tên là GĐPT Thiện Tâm sau này đổi tên là Thiện Hoa 2. Khi sinh thời Hoà Thượng Ân sư Thích Nguyên Huệ đã cho phép BHD GĐPT Qủang Đức Sài Gòn được tu học và sinh hoạt tại chùa Hưng Quốc, lời dạy vàng ngọc đó còn được ghi rất rõ ràng trong bia ký ở nơi tháp của Thầy.

Anh Trưởng Ban trước đây là Liên Đoàn Trưởng GĐPT Thiện Hoa 2, trong lời Huấn Từ “… Hôm nay Anh đến thăm gia đình, Anh rất vui mừng những em Đoàn sinh trước đây là Đoàn sinh ngành Đồng nay  đã là ngành Thiếu rường cột của của Gia Đình…”

Rời Chùa Hưng Quốc phái Đoàn BHD có thêm chị Đại Diên BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tại Quận 11, đến thăm Đơn vị GĐPT Thiện Hoa 6 tại Chùa Giác sanh, chùa Giác Sanh trước đây là Phật Học Viện Giác Sanh, trong khuôn viên học viện còn có hãng nước tương Lá Bồ Đề do Hoà Thượng Thích Thiện Hoà phó Tăng Thống GHPGVNTN khai sơn, tất cả những sự kiện đó đều lui về dĩ vãng chỉ còn một ngôi Đại Hùng Bửu Điện nguy nga đồ sộ.

GĐPT Thiện Hoa 6 là một Đơn vị sinh sau đẻ muộn, là một Đơn vị thường xuyên gặp nhiều khó khăn, dòm ngó của một số Huynh Trưởng của Miền Quảng Đức ly khai theo Lê công Cầu nên Gia Đình cũng khó phát triển.

Trong lời Huấn từ của Anh Trưởng Ban “ …quý Anh chị và các em cố gắng bám trụ gìn giữ địa bàn, dù còn một người hoặc hai người hàng tuần cũng vào Gia Đình, vào Gia Đình nhìn Đức Phật rồi về cũng phải vào, tự khắc nếu mỗi chúng ta kiên trì thì chí nguyện sẽ thành, các Anh chi phải cố gắng… ”

Phái Đoàn BHD Dây thân ái với GĐPT Thiện Hoa 6 ra về lúc 17giờ 30 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài GònBài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 1/2017

Tâm Lễ

BHD Lâm Đồng tổ chức lễ cài Hoa Hiếu Hạnh

phuocthanh

Thông tư, Cung an chức sự, Ban tổ chức tang lễ, chương trình tang lễ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Huệ Quang GĐPTVN