BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức Tưởng niệm và Thọ tang HT thượng Đức hạ Chơn

0

Lúc 9 giờ, ngày Chủ nhật 10/12/2017, tại Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Thành phố Nha Trang -Tỉnh Khánh Hòa, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Khánh Hòa kết hợp ngày Tu Bát Quán trai giới cho 92 Huynh trưởng đại diện các đơn vị trong tỉnh, đã tổ chức lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư GĐPTVN, dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Huệ Khánh và Chư Tôn đức sở tại,  cho các anh chị lam viên không thuận duyên vào  dự lễ chung với GĐPT toàn quốc  tại Quảng Hươg Già Lam vừa qua.

Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm. Sau phần nghi lễ hành chánh, Đại Đức chứng minh  cùng toàn thể nhất tâm  dâng nén tâm hương, hướng về di ảnh của Ôn được thiết lập trước đại hùng bảo điện chùa,,, Đại diện BHD.GĐPT Khánh Hòa đã thành kính  cung tuyên tiểu sử Cố Đại Lão Hòa thượng Thượng Thủ Thích Đức Chơn, và dâng lời cảm niệm.

Hòa quyện âm vang bài ca Trầm hương đốt của 92 huynh trưởng Khánh Hòa tâm thành dâng lên,  lẫn tiếng chuông thanh thoát ngân dài, làm cho buổi lễ được anh chị em tham dự vô cùng cảm xúc,..Buổi lễ chấm dứt lúc 10g30 phut cùng ngày.,.

                                                                                                   Tâm Kim- Phước Minh (BHD Khánh Hòa)

Ý kiến của bạn
Chia sẻ.

Comments are closed.