BHD.GĐPT Cam Ranh: Khai mạc Trại Lộc Uyển – khóa 15/2017

Huấn luyện Huynh trưởng trong GĐPT nhằm mục đích chính là luyện rèn tâm chí, kiến thức cho Huynh trưởng để thống nhất tổ chức, thống nhất ý chí, thống nhất điều hành – tức là  đào luyện những Huynh trưởng GĐPT luôn vững đức tin, kiên định ý chí, lập trường và nhất quán về quản trị, điều hành mọi hình thức sinh hoạt trong GĐPT – để xây dựng và phát triển hàng ngũ Huynh Trưởng kế thừa sự nghiệp của tổ chức GĐPT Việt Nam nói chung. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu HTr cầm Đoàn tại các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Chiếu theo đề án Phật sự năm 2017, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Được Chư tôn thiền đức giáo phẩm, cố vấn giáo hạnh từ mẫn hứa khả, cùng sự hoan hỷ tạo thắng duyên của Đại đức trụ trì Chùa Bảo Hải, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam. Duyên lành hội đủ, ngày 01.7.2017, BHD. GĐPT Cam Ranh tổ chức khai khóa Trại Huấn luyện Htr Sơ cấp LỘC UYỂN (Khóa 15 – năm 2017 – PL. 2561), với sự tham gia của 56 trại sinh.

Ban Quản trại gồm 22 thành viên, do HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban ngành Nam làm Trại trưởng.

Lễ khai mạc Trại, lam viên hân hoan cung nghinh:

  • HT Thượng Tịnh Hạ Nghiêm, Thành viên HĐ Tăng Già chứng minh, Thành viên Ban Thường trực HĐ Cố vấn giáo hạnh GĐPTVN, Chứng minh BTS.GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố Cam Ranh, Trưởng ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, đương vi chứng minh.
  • TT Thích Đức Lưu, Ủy viên BTS.GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm, Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, đồng chứng minh.
  • Đại Đức Thích Giác Không, Ủy viên BTS.GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cam Ranh, Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.
  • Đại Đức Thích Quảng Hậu, Trụ trì chùa Bảo Hải, Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.
  • Đại Đức Thích Tế Đạt, Ủy viên Hướng dẫn Phật tử BTS. GHPGVN huyện Cam Lâm, Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.
  • HTr Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai, Ủy viên Nghiên huấn BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, thân lâm đồng chủ tọa.
  • Thành phần tham dự gồm có: HTr: Tâm Dưỡng Nguyễn Văn Nuôi, phụ tá UV Nghiên huấn BHD.Trung ương; các HTr thành viên BHD; quý Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.

Lễ khai mạc Trại diễn tiến trang nghiêm, đầy đủ tiết thứ khoa nghi. Anh Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh huấn thị sách tấn Trại sinh. Anh UV Nghiên huấn BHD Trung ương dâng lời tri ân Chư tôn đức và huấn từ cho Trại.Hòa thượng chứng minh ban đạo từ tán thán tinh thần quan tâm huấn luyện Huynh trưởng của BHD.GĐPT Cam Ranh suốt nhiều năm qua. Thầy kỳ vọng Phật sự này sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục để đào tạo hàng Huynh trưởng kế thừa phục vụ cho mục đích của Tổ chức GĐPT Việt Nam.Sau lễ khai mạc, toàn Trại đi vào chương trình huấn luyện giai đoạn 1.Đến 17 giờ ngày 02.7.2017, kết “Dây thân ái” tạm chia tay. Hẹn gặp lại nhau ở giai đoạn 2 của Trại.Vui quanh đènLễ Phật đầu ngày

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh: Trại Lộc Uyển – Khóa 15 – Giai đoạn 2

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức bế mạc Liên Trại Lộc Uyển 11 – A Dục 6

phuocthanh

Hướng Dẫn Khải Đạo

phuocthanh