BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên năm học 2011-2012

Ngày 15/04/2012, Học viên Bậc Kiên các đơn vị GĐPT thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, tham gia dự thi kết khóa Bậc Kiên niên khóa 2011 – 2012 “
Kính chào tinh tấn!
Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM


Bài khác nên xem

Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

ducquang

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ Chức Lễ Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2016 và Phương hướng hoạt động 2015

phuocthanh

GĐPT Khánh Quang – BHD Bà Rịa Vũng Tàu: Tổ chức đêm đạo ca cúng dường Đại Lễ Phật Đản PL 2556

phuocthanh