BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên năm học 2011-2012

Ngày 15/04/2012, Học viên Bậc Kiên các đơn vị GĐPT thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, tham gia dự thi kết khóa Bậc Kiên niên khóa 2011 – 2012 “
Kính chào tinh tấn!
Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM


Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh Nhất tâm Cầu Nguyện Anh Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc học huynh trưởng: Kiên,Trì, Định, Lực

Tâm Lễ

Mừng Đệ Nhất Chu Niên Trang Nhà Hải Ngoại: 20-12-2011

phuocthanh