BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên năm học 2011-2012

Ngày 15/04/2012, Học viên Bậc Kiên các đơn vị GĐPT thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, tham gia dự thi kết khóa Bậc Kiên niên khóa 2011 – 2012 “
Kính chào tinh tấn!
Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM


Bài khác nên xem

BHD TRUNG ƯƠNG – Thương Kính bái biệt

ducquang

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức thăm viếng – Chủ toạ Lễ Kỷ niệm chu niên lần thứ 60 GĐPT Từ Vân

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Trại Tuyết Sơn năm 2014.

Huệ Quang GĐPTVN