BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên năm học 2011-2012

Ngày 15/04/2012, Học viên Bậc Kiên các đơn vị GĐPT thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, tham gia dự thi kết khóa Bậc Kiên niên khóa 2011 – 2012 “
Kính chào tinh tấn!
Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM


Bài khác nên xem

Bản tin cuối cùng Lễ Tang : Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

phuocthanh

Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Hội Hiếu năm 2016

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định- Lực

Tâm Lễ