BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên năm học 2011-2012

Ngày 15/04/2012, Học viên Bậc Kiên các đơn vị GĐPT thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận, tham gia dự thi kết khóa Bậc Kiên niên khóa 2011 – 2012 “
Kính chào tinh tấn!
Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM


Bài khác nên xem

Họp định kỳ Đệ IV/TCN Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Lễ Tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ nhập bảo tháp cố Đại lão Hoà Thượng Thích Minh Châu

phuocthanh