BHD Cam Ranh tổ chức Lễ thọ Cấp cho HTr tân thăng niên khóa 2014

TC

     Với mục đích truyền thừa sự nghiệp, tạo thuận duyên cho Huynh trưởng thăng tiến cấp bậc, gánh vác trách nhiệm, hoàn thành sứ mạng trước tổ chức một cách danh chánh là điều đã được xác lập trong Quy chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

     Việc Huynh trưởng phát nguyện thọ cấp chính là tự phát lập Bồ Đề tâm nguyện nhằm thăng tiến tự thân và góp phần thăng tiến tổ chức GĐPT Việt Nam. Lễ thọ Cấp mang đầy đủ tinh thần  “truyền đăng tục diệm” đó.

     Trong niềm hoan hỷ kỷ niệm Đức Thế Tôn Thành đạo; trong không khí rộn rã của mùa Xuân Di Lặc đang đến rất gần; vào thời khắc bình minh ngày 08/02/2015 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Ngọ – PL.2558), được Đại đức Ân sư Cố vấn Giáo hạnh tạo thắng duyên lành, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng cử hành “Lễ thọ Cấp cho 20 HTr tân thăng vào hàng ngũ Cấp Tập và 02 tân thăng vào hàng ngũ Cấp Tín GĐPT Việt Nam niên khóa 2014”.

     Trước đó, vào tối ngày 07/02/2015, tất cả HTr tân thăng cấp Tập, cấp Tín được tập trung để nghe truyền đạt về bổn phận – trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT; hướng dẫn các nghi thức thọ Cấp. Sau đó,  Anh Chị Em thiền tọa tĩnh tâm trước Chánh điện để quán chiếu về hóa thành mới của bản thân trong việc phụng sự mục đích, lý tưởng GĐPT Việt Nam.

Cung nghinh Thầy Cố vấn Giáo Hạnh quang lâm Đại điện dẫn tụng kệ Thủ Lăng Nghiêm

và chứng minh lễ thọ Cấp.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Phó TB ngành Nam  BHD.GĐPT Cam Ranh

tuyên đọc các Quyết định xếp Cấp Tín và Cấp Tập niên khóa 2014

HTr Chúc Gia Lê Đình Cư – Ủy viên Nội vụ BHD.GĐPT Cam Ranh

tuyên đọc quy định về bổn phận, trách nhiệm của từng cấp HTr theo Quy chế HTr.GĐPT Việt Nam.

HTr tân thăng Cấp dâng lời phát nguyện trước Tam Bảo

HTr Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh

phát biểu công nhận lời phát nguyện của các HTr thọ nhận Cấp bậc.

Gắn Cấp hiệu cho HTr tân thăng.

10422374_636926079768397_5604574054673302680_n

Đảnh lễ Tam Bảo, đọc 5 điều luật GĐPT

Thầy Cố vấn Giáo hạnh ban đạo từ sách tấn HTr thọ nhận trọng trách mới.

Tụng “Tứ Hoằng Thệ Nguyện – Tam Quy – Hồi Hướng”

Cung tiễn Thầy hồi liêu


Nguồn: www.gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu CÁO TANG

Tâm Lễ

Bản tin số 4: Lễ truy thăng cấp Dũng

nhuanphap

BHD Gia Định: Trại kết khóa LT HL HTr ADục 23, Lộc Uyển 31, năm 2016 – Phần 1

Áo Lam