BHD BHD Quảng Đức Sài Gòn dâng quà tết Chư Tôn Thiền Đức

1

Nhân dịp đầu xuân năm Bính Thân  sắp đến, BHD GĐPT Quảng Đức  Sài Gòn tổ chức dâng lễ vật, tịnh tài cúng dường  chư tôn thiền đức các tự viện có các Đơn vị GĐPT trực thuộc cùng quý tự viện đã giúp cho BHD lễ trại cũng như cung thỉnh quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức quang lâm chứng minh truyền đăng, giảng pháp trong các khóa tu Bát Quan Trai, cũng như truyền giới: Huê Lâm, Hưng Quốc, Khánh Vân, Giác Sanh, Vạn Thọ, Long Vĩnh, Từ Hiếu, An Linh, Trấn Quốc, Bình Phước(Trà Vinh)

Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường- Trưởng Ban Hướng Dẫn. Kính dâng lời và chúc Tết đến chư tôn Thiền Đức có các Đơn vị GĐPT trực thuộc đặt Đoàn quán, thay mặt toàn BHD chân thành tri ân quý Hòa Thượng, Thượng  Tọa, Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư cô đã tạo điều kiện cho các GĐPT tu học và sinh hoạt. Kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bài khác nên xem

Trai Vượt Bậc GĐPT Đức Chơn – 04.12.2011

datthinh

Ấn Phẩm Mừng Phật Đản PL.2558

ducquang

Lễ hiệp kỵ của BHD GĐPT Đà Nẵng

Huệ Quang GĐPTVN