BĐD/BHD khu vực Phía nam tổ chức trại giao lưu

Ngày 23/7/2017, được sự thống nhất của BHD Lâm Đồng, BĐD/BHD khu vực Phía Nam tổ chức trại giao lưu các đơn vị.

Đúng 8 giờ, tại đồi thông có tên gọi PHƯƠNG BỐI AM tại TP Bảo Lộc trại được khai mạc.

Về tham dự có Anh, Chị Phó Ban BHD, BĐD/BHD khu vực,  20 HT và trên 210 đoàn sinh Ngành Thanh, Ngành Thiếu, Ngành Đồng của 6/8 đơn vị: An Lạc, Thiện Phương, Đại Giác, Phước Lạc, An Hải, Khánh Bảo.

Sau lễ khai mạc, trại đã tiến hành trò chơi lớn cho Ngành Thiếu. Ngành Thanh và Ngành Đồng cùng sinh hoạt tại đất trại.

Đây là trại giao lưu các đơn vị mà do điều kiện thực tế trong nhiều năm chưa thực hiện được.

Trại giao lưu đã giúp cho các HT và ĐS các đơn vị gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và sinh hoạt chung qua những trò chơi, những bài hát sinh hoạt.

Khu vực Phía Nam có đặc điểm địa lý kéo dài, nằm trên 3 huyện phía nam thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị xa nhất cách Bảo Lộc gần 100km. Do đó trại giao lưu rất cần thiết, giúp cho các đơn vị được gần nhau hơn.

VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Bình Thuận: BĐD GĐPT Huyện Hàm Tân vấn an và chúc Tết chư Tôn Đức

Huệ Quang GĐPTVN

Tượng đài Quách Thị Trang phải đặt ở đâu?

Người Áo Lam

Trại họp bạn HTr ngành Thiếu liên miền Vạn Hạnh – Liễu Quán – Khuông Việt năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN