6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

 

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Cánh Mềm.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

Bài khác nên xem

Những Bài Hát Bậc Tung Bay (1)

ducquang

Năm hạnh của người Phật tử.

datthinh

Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

ducquang