6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

 

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Cánh Mềm.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Vòng tay thương yêu

ducquang

Nhạc Phẩm : Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang

BHD.GĐPT Cam Ranh: Khóa tu Bát Quan Trai giới Kỳ 1 – năm 2019