6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

 

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Cánh Mềm.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

Bài khác nên xem

Nhạc: Sám Hối – Dương Xuân Dưỡng

ducquang

Chuyện đạo : Vị Tỳ kheo và con ngỗng

datthinh

Thơ: Tiếng Chuông Thiên Mụ

ducquang